Hoppa till sidans innehåll

Kallelse ajournerat Årsmöte 18 Mars 2019

03 FEB 2019 10:09
För att slutföra Årsmötets dagordning så kallas medlemmar i Stenkullen GoIK till ajournerat årsmöte Måndag 18 Mars, 2019.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2019 10:05

Ajournerat Årsmöte i Stenkullen GoIK

Välkomna till årsmöte i Stenkullen GoIK måndag den 18 Mars kl 18.00 i klubbhuset.

På grund av att Revisionsberättelesn inte var slutförd vid tiden årmötet, 24 Februari, beslutades att återuppta årsmötet vid senare tillfälle.
Där kommer punkterna som bordlades att behandlas, övriga punkter består. 

Enligt ordinarie dagordning nedan är det alltså punkterna

8, 9, 16, 17 och 19 som kommer att behandlas. 
Ordningspunkter såsom mötes ordförande, sekreterare etc. kommer även att säkerställas.  

Fika serveras

Årsmötetshandlingar finns tillgängliga på kansliet 5 dagar innan årsmötet.

Dagordning:

1)    Mötets öppnande

2)    Val av mötesordförande

3)    Val av mötessekreterare

4)    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

5)    Fastställande av röstlängd

6)    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

7)    Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8)    Revisorernas berättelse

9)    Beslut om:

(a)     fastställelse av resultat- och balansräkningen

(b)     dispositioner beträffande Klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10)    Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

11)    Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret

12)    Val av ordförande i Klubben för en tid av ett år

13)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val udda år

14)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val jämna år

15)    Val av högst 2 suppleanter för en tid av ett år

16)    Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år

17)    Val av 2 eller högst 3 ledamöter i valberedningen

18)    Styrelsens propositioner

19)    Medlemmarnas motioner

20)    Övriga frågor

Mötets avslutande

 

>>Länk till Stadgar Stenkullen GoIK

 

Välkomna!

Skribent: Ove Nilsson

 

Postadress:
Stenkullen GoIK - Fotboll
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222088
E-post: This is a mailto link

Se all info

 Dunross logga stiftelsen

  

 

       


Adidas

 

 

 

 

Rallarosen logo

endorfin_liten

 Svensk fast

 Colorama

 swett signs

Börjessons bil