Hoppa till sidans innehåll
Foto: Ove

Kallelse Årsmöte 11 mars 2018

2018-02-13 19:55
Medlemmar i Stenkullen GoIK kallas till ordinarie årsmöte söndag den 11 mars 2018
  • Uppdaterad: 2018-02-18 09:54

Årsmöte i Stenkullen GoIK

Välkomna till årsmöte i Stenkullen GoIK söndag den 11 mars kl 14.00.

Fika serveras

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari.

Årsmötetshandlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast 5 dar innan årsmötet.

 

Tid:Söndag 11 mars kl 14.00

Plats: Klubbhuset

Dagordning:

1)       Mötets öppnande

2)       Val av mötesordförande

3)       Val av mötessekreterare

4)       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

5)       Fastställande av röstlängd

6)       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

7)       Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8)       Revisorernas berättelse

9)       Beslut om:

(a)     fastställelse av resultat- och balansräkningen

(b)     dispositioner beträffande Klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10)    Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

11)    Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret

12)    Val av ordförande i Klubben för en tid av ett år

13)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val udda år

14)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val jämna år

15)    Val av högst 2 suppleanter för en tid av ett år

16)    Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år

17)    Val av 2 eller högst 3 ledamöter i valberedningen

18)    Styrelsens propositioner

19)    Medlemmarnas motioner

20)    Övriga frågor

Mötets avslutande

 

>>Länk till Stadgar Stenkullen GoIK

 

Välkomna!

Skribent: Ove Nilsson

Vi stödjer Goiken!

DIAMANTSPONSORER

 

Dunross logga stiftelsen

 

 

       

 

 

GULDSPONSORER

 

       

    

Adidas

   

SILVERSPONSORER

 

BRONSSPONSORER

Rallarosen logo

endorfin_liten  

 

GRANITSPONSORER
Svensk fast

 

COLORAMA  STENKULLEN

 Colorama

 

swett signs

Börjessons bil

 

 

PARTNERS:

sportsint

 

TWINAB

Kläder, Arbetskläder,

småmaskiner

 


  

 

 

 

  

   Tack för ert stöd!

Postadress:
Stenkullen GoIK - Fotboll
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222088
E-post: This is a mailto link

Se all info