Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 1 mars 2020 - Stenkullen GoIK

08 FEB 2020 17:29
Medlemmarna i Stenkullen GoIK kallas till härmed till ordinarie årsmöte den 1 Mars klockan 14 i klubbhuset.
 • Uppdaterad: 08 FEB 2020 17:29

Datum: Söndag 1 Mars, 2020
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Stenkullen GoIK Klubbhus

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande Klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  4. Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret
 11. Val av ordförande i Klubben för en tid av ett år
 12. Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val udda år
 13. Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val jämna år
 14. Val av högst 2 suppleanter för en tid av ett år
 15. Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 16. Val av 2 eller högst 3 ledamöter i valberedningen
 17. Styrelsens propositioner
  1. Förslag om stadgeändring
 18. Medlemmarnas motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

För rösträtt på årsmöte krävs att medlem erlagt stadgad medlemsavgift före mötet och att medlem under året fyller minst 12 år. Hedersmedlem har rösträtt. Medlem, som inte erlagt stadgad medlemsavgift, har enbart yttranderätt. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 16 februari.

Motioner skickas till This is a mailto link – gärna med ämnesrubrik ”motion årsmöte 2020”

Styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande däröver skall hållas tillgängliga på Klubbens kansli i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte. 

Årsmöteshandlingar kommer om möjligt även läggas upp här nedan: 

Förslag om stadgeändring

Välkomna!

Styrelsen för Stenkullen GoIK


Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Stenkullen GoIK - Fotboll
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222088
E-post: This is a mailto link

 Dunross logga stiftelsen

  

 

       


Adidas

 

Rallarosen logo

endorfin_liten

 Svensk fast

 Colorama

 swett signs

Börjessons bil